Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja na stronę internetową Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Samorządowy Klub Dziecięcy „ŻÓŁWIK” w Mszadli Starej, Mszadla Stara 38A, 26-704 Przyłęk
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
--
Biuro Ochrony Danych Osobowych Bartłomiej Kida

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: